Magnus Hammar


Grundare & Seniorkonsult


Civilekonom med ett förflutet inom sälj och marknadsföring. 

Magnus arbetade över 13 år inom Nordens ledande mediebevakningsföretag med försäljning varav ett flertal år som försäljningschef. De sista 3 åren gick Magnus över till att ansvara för förhandling och inköp med fokus på samarbetsavtal och leverantörsavtal. Med en stor kunskap om hur en säljare arbetar och vilket värde en kund har, gjorde Magnus ett stort antal effektiva inköp som ledde till både besparingar och effektivisering för företaget.

Där föddes affärsiden; att hjälpa företag och organisationer att spara pengar genom att effektivt utmana och omförhandla leverantörsavtal som primärt knyter ann till kontoret och dess kostnader där.

Purchase Partners styrelse består av personer med stor erfarenhet inom marknad och kommunikation, digital strategi, bolagsetablering, företags- ekonomi samt vissa leverantörsområden.

Magnus Hammar innehar även ett antal uppdrag i olika riskkapitalbolag och ett fåtal start up ventures inom digital teknikutvecklig. Magnus genomför även vissa internationella inköpsuppdrag, primärt i Europa och USA.

Purchase Partner är baserat i Stockholm men arbetar över hela Norden. 2014 grundades varumärket FörhandlingsPartner som är den del av Purchase Partner. I januari 2015 öppnade det första kontoret utanför Stockholm i Umeå, FörhandlingsPartner.

Kontakta Magnus

 


Birgitta Wetterlind


Seniorkonsult 


Birgitta har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och över 15 års erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation.

De senaste 13 åren har hon arbetat som Marknadschef i kamerabranschen och har god erfarenhet av inköp och förhandlingar inom media, PR, marknadsundersökningar, events och andra marknadsrelaterade områden. Birgitta har även en tysk studentexamen från Tyska Skolan i Stockholm och talar både flytande tyska och engelska. 


Kontakta Birgitta
 


Kristian Olausson


Seniorkonsult


Kristian har en Master of Science i Management Consultancy från UCD Michael Smurfit Graduate School i Dublin, Irland. De senaste 5 åren har han arbetat som managementkonsult inom flertalet branscher, bland andra detaljhandel, läkemedel, myndighet, kommun, bygg samt tillverkande företag. Kristian har också under sin tid som konsult varit konsultchef. 

Kristians filosofi är att ett tätt samarbete och tydliga förväntningar med kund skapar nya och effektiva resultat. Från sin idrottsliga karriär har Kristian burit med sig mottot "det är alltid roligare att vinna"

Kontakta Kristian

 

Tomas Andersson

 


Seniorkonsult


Tomas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och har de senaste 15 åren verkat som bl. a. försäljningschef i Sverige,  samt i olika marknads- och utvecklingschefsroller i USA & England. Han har en gedigen erfarenhet och stor kompetens i att hjälpa företag och organisationer optimera sina resultat.

Tomas filosofi har alltid varit att en grundförutsättning för framgång, oavsett företagens verksamhet och geografiska hemvist, är en tydlig struktur och effektiv kostnadskontroll.

Kontakta Tomas

 


 Josef  Karabash


Seniorkonsult


Josef har en kandidatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och över 15 års 
erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling och verksamhetsledning på internationell nivå. Förutom arbete i Sverige har han en stor del av sin karriär haft uppdrag i över 15 länder, varav de senaste 10 åren i Nederländerna.

Grunderna i hans arbete inom tjänsteförsäljning har alltid varit kostnadsoptimering och förhandlingsteknik. Nyckeln till framgång ligger enligt
Josef i att jobba som en medlem av kundens organisation och på så sätt uppnå 
delaktighet och inlevelse för kundens dagliga prioriteringar.


Kontakta Josef
 


Birgitta Olsson


Seniorskonsult


Birgitta har många års erfarenhet inom främst marknadsföring och kommunikation på både svenska och internationella bolag. I sina olika roller har hon jobbat med upphandlingar för marknadsavdelningar både inom Sverige, Europa samt Globalt. Gemensamt för alla upphandlingar har varit fokus på att maximera kostnadseffektiviteten med bibehållen eller bättre kvalitet.  Hon har även lång erfarenhet i uppföljning av kostnader för marknadsaktiviteterna samt ROI, vilket lett till förbättrade resultat. 
 
Birgitta har arbetat på EF, Johnson&Johnson,  Adobe, Ericsson, Tretorn, Nikon Europe och nu senast i rollen som General Manager Strategic Global Marketing and Research at Nikon HQ.  Många av anställningarna har varit internationellt baserade i USA, Holland och Singapore. 


Kontakta Birgitta
 


Peter Brandt


Seniorkonsult


Peter har 10 års erfarenhet från finansmarknaden, många år på en av dåtidens mest framgångsrika internetmäklare. Han har drivit ett familjeägt företag under flera år med fokus på kostnadsoptimering och affärsutveckling. Hans samlade erfarenheter har givit en bred kompetens och kunskap både från köp- och säljsidan.

Peters filosofi är att vinsten alltid kan optimeras genom effektivitet, kunskap och goda förhandlingar, men det får aldrig innebära att man gör avkall på kvalitet.

Kontakta Peter

 


Anders Bjurstam


Seniorkonsult


Anders är civilekonom och har över 20 års erfarenhet från företagsledning, affärs- och verksamhetsutveckling samt ekonomistyrning i Sverige och internationellt. De senaste åren har han arbetat som konsult med inriktning mot försäljning, verksamhetsutveckling och förändringsledning och har under åren byggt upp en gedigen kunskap om hur den offentliga marknaden fungerar från såväl leverantörs- som köparperspektivet.

Anders synsätt är att allt kan utvecklas och förbättras, inte minst företags inköpsverksamheter, vilket utgör grunden för god lönsamhet och långsiktig tillväxt.

Kontakta Anders

 


Sophia Andersson


Assistent


Sophia studerar på KTH och stöttar Purchase Partners konsulter med kartläggningsarbete i ett uppdrags tidiga skede. Sophia har innan sina studier på KTH i Stockholm läst teknikprogrammet på gymnasiet. 

Kontakta Sophia

 


Ajit Bakshi


VD & Seniorkonsult 
Förhandlingspartner


2014 startade Purchase Partner FörhandlingsPartner tillsammans med Albelit Affärsutveckling AB. I Norrlandsregionen samarbetar ni med Ajit Bakshi och Johan Engström.

Läs mer om FörhandlingsPartner och kontakta Ajit här.

 


Johan Engström


Seniorkonsult


Text om Johan kommer snart.

Läs mer om FörhandligtsPartner och kontakta Johan här.